Thép hình H 150X150X7X10

Mác thép: CT3, SS400, A36

Tiêu chuẩn chất lượng: JIS G3101, SB410, ASTM, GOST 380 – 88

Trọng lượng: 31,5 kg/m ; 189 kg/cây 6 mét; 378 kg/cây 12 mét

Chiều dài: 6 mét, 12 mét