Thép hộp 200X400/400X200

Việt Dũng Group chuyên thép hộp chữ nhật 200X400/400X200 có độ dày như sau: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm. Sắt hộp 200X400/400X200. Thép hộp 200x400x5, Thép hộp 200x400x6, Thép hộp 200x400x8, Thép hộp 200x400x10, Thép hộp 200x400x12, Thép hộp 200x400x15