Sắt ống tròn mạ kẽm rin nhúng nóng Hòa Phát

Đơn vị tính: Cây/6m